העצמאות 28-32 יבנה

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: דני שלי סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

אילת חולון 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: צים בהרי סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

בלפור הרצל בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול הריסה ובניה חברה: שחר שטרית סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: הריסה ובניה- תמ"א 2

הרצוג 4 בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול הריסה ובניה חברה: עלמא יזמות סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: הריסה ובניה- תמ"א 2

קלויזנר 7-9 בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול הריסה ובניה חברה: עלמא יזמות סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: הריסה ובניה- תמ"א 2

הרב מיימון 2-8 בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: בוני התיכון סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

אבא הלל 76 ר"ג

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: מטרופוליס סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

פיכמן 4 חולון

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: נופים פלוטקין סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

בלפור-ירושלים בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי חברה: ניו ארה בת ים סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: פינוי בינוי

גבעתי 18 בת ים

מידע על הפרוייקט פרויקט התחדשות עירונית במסלול חיזוק חברה: ניו ארה בת ים סטטוס: בתכנון סוג פרויקט: חיזוק- תמ"א 1